ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “Jerry x KitKat Valentine’s Giveaway”

1. Διοργανώτρια του Διαγωνισμού

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Α. Γκουζκούνης – Ι. Χρηστίδης Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία» και διακριτικό τίτλο «EATMORE Ι.Κ.Ε.» (ΙΤΜΟΡ Ι.Κ.Ε.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη (οδός Παύλου Μελά αρ. 44 (καλούμενη εφεξής η «Διοργανώτρια»), προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο Jerry x KitKat Valentine’s Giveaway (καλούμενος εφεξής ο «Διαγωνισμός») και με τους κάτωθι αναφερόμενους όρους συμμετοχής (καλούμενοι εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα με ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.jerrys.gr/habibi-come-to-dubai-this-is-the-best-valentines-contest-ever-made-by-jerrys-and-kitkat/

 

2. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός ξεκινά στις 11 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. (καλούμενη εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού») και λήγει στις 15 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ. (καλούμενη εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, με πρότερη σχετική ανακοίνωση της Διοργανώτριας στην ιστοσελίδα με ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.jerrys.gr/habibi-come-to-dubai-this-is-the-best-valentines-contest-ever-made-by-jerrys-and-kitkat/ (καλούμενη εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος του Διαγωνισμού»).

3. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ελλάδα.

Εξαιρούνται της συμμετοχής οι υπάλληλοι των εταιρειών «CPW ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ Α.Ε.», «ΝESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (αμφότερες μέλη του ομίλου Nestle), «EATMORE Ι.Κ.Ε.» και «JERRY’S Ι.Κ.Ε.», καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου βαθμού αυτών.

Εφόσον στο Διαγωνισμό συμμετέχει πρόσωπο μη δικαιούμενο ή εξαιρούμενο και κληρωθεί, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος, και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο.

Ως έγκυρη συμμετοχή νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

(α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη,

(β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 κατωτέρω,

(γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή, προϊόν παράνομης ή αθέμιτης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και

(δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό του Διοργανωτή με αντικανονικές ενέργειες, ρητά συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης εισαγωγής μη υπαρκτών κωδικών, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής  διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες Αρχές και να διεκδικήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν έχει υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες.

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει για δηλώσεις συμμετοχής που απωλέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Τυχόν εγγραφές οι οποίες δεν συνάδουν με τους παρόντες Όρους Συμμετοχής θα τεθούν εκτός κληρώσεως.

 

4. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Σε κάθε κουτί προϊόντων “Jerry’s Valentine Box made with KitKat” θα τοποθετείται αυτοκόλλητο με κώδικα γρήγορης ανταπόκρισης (καλούμενος εφεξής ο «QR-Code»). Το πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό θα σαρώσει (scan) τον εν λόγω κωδικό προκειμένου να οδηγηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού. Εκεί, θα συμπληρώσει στα ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του, και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e-mail), θα αποδεχθεί τους όρους του Διαγωνισμού, και κατόπιν θα επιλέξει την υποβολή της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό προκειμένου να λάβει μέρος στην κλήρωση για να κερδίσει το δώρο για το ταξίδι δύο ατόμων στο Ντουμπάι και επιπλέον ένα σετ βαλίτσες από τα καταστήματα “Bag Stories”.

Κάθε QR-Code επιτρέπεται να σαρωθεί απεριόριστο αριθμό φορών, από απεριόριστο αριθμό προσώπων, τα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να υποβάλλει μία μόνο συμμετοχή, με έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας. (Κάθε πρόσωπο το οποίο συμμετέχει στον διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα λήψης περισσοτέρων του ενός δώρων, ήτοι εφόσον κληρωθεί ως τυχερός ή επιλαχών οποιουδήποτε των Δώρων του επόμενου όρου αυτομάτως αποκλείεται από κάθε επόμενη κλήρωση.) Ο έλεγχος τυχόν πολλαπλών συμμετοχών διενεργείται με ταυτοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας των συμμετεχόντων. (Σε περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία τυχερού ή επιλαχόντος, ο οποίος καθίσταται τυχερός ταυτίζονται σε περισσότερα του ενός εκ των Δώρων, ο τυχερός θα λάβει μόνο εκείνο το οποίο αντιστοιχεί στη χρονικά προηγούμενη κλήρωση.)

 

5. Δώρα

Τα Δώρα του Διαγωνισμού είναι τα εξής: Ταξίδι πέντε ημερών στο Ντουμπάι για δύο άτομα, αξίας 2.200€, προσφορά της εταιρείας Nestle Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε. και του brand KITKAT, της οποίας η συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό περιορίζεται αποκλειστικά στην προσφορά του εν λόγω Δώρου, χωρίς καμία περαιτέρω ανάμειξη στη διενέργεια του διαγωνισμού και στην ανάδειξη των νικητών.

Το Δώρό αφορά ταξίδι πέντε (5) ημερών με διαμονή τεσσάρων (4) διανυκτερεύσεων στο Ντουμπάι για δύο (2) άτομα και περιλαμβάνει:

 • Δύο αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα για Ντουμπάι σε οικονομική θέση με βαλίτσα και χειραποσκευή.
 • Διαμονή σε 4* ξενοδοχείο, σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό.
 • Αγγλόφωνη ξενάγηση της πόλης.
 • Safari στην έρημο με BBQ δείπνο.
 • Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο Ντουμπάι. *Συμπεριλαμβάνονται οι φόροι και ο επίναυλος καυσίμων.
Το Δώρο δεν περιλαμβάνει:
 • Κόστος ταξιδιωτικών εγγράφων, θεωρήσεις εισόδου (visa) και διαβατήρια.
 • Ασφάλιση ακύρωσης σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού από τον νικητή.
 • Φιλοδωρήματα.
 • Επιπλέον παροχές, πέραν των αναφερομένων, που ζητούνται από τους νικητές κατά τη διαμονή τους στο ξενοδοχείο.
 • Προσωπικά έξοδα των νικητών στη διάρκεια του ταξιδιού.
 • Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος της Αθήνας.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Το ταξίδι πρέπει να έχει ολοκληρωθεί (ήτοι, κατόπιν επιστροφής στο αεροδρόμιο ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ της Αθήνας, σε διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης. Απαιτείται κράτηση αεροπορικών θέσεων και καταλύματος, τουλάχιστον 30 ημέρες, πριν την πραγματοποίηση του ταξιδιού, υπό τον όρο της διαθεσιμότητας επιλεχθέντων ναύλων και καταλύματος.
 

Τα Δώρα είναι επιλογής του Διοργανωτή, είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα.

 

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

Θα αναδειχθεί ένας νικητής και ένας επιλαχών, σε μία (1) τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση, την οποία θα διενεργήσουν εκπρόσωποι της Διοργανώτριας την εξής ημερομηνία και ώρα:  Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ. Για την κλήρωση θα εκδοθεί ενιαίο πρακτικό από τη Συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης Ζωή Μπίκου ή τον νόμιμο αναπληρωτή της.

 

7. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων

Ο νικητής θα ενημερωθεί για το αποτέλεσμα της κλήρωσης, εντός 24 ωρών από τη διενέργεια αυτής μέσω μηνύματος της Διοργανώτριας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία δήλωσε. κατά την υποβολή της συμμετοχής του στον διαγωνισμό.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία του Διοργανωτή με τον Νικητή, εντός χρονικού διαστήματος 48 ωρών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία δήλωσε κατά την υποβολή της συμμετοχής του στον διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του Νικητή δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται πλέον στον πρώτο επιλαχόντα που έχει αναδειχθεί από την  κλήρωση, ο οποίος θα λογίζεται Νικητής και για τον οποίο θα τηρείται η προαναφερθείσα διαδικασία ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον πρώτο επιλαχόντα ή εάν κριθεί ότι η συμμετοχή του είναι άκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται πλέον στον δεύτερο επιλαχόντα που έχει αναδειχθεί από την κλήρωση, ο οποίος θα λογίζεται Νικητής και για τον οποίο θα τηρείται η προαναφερθείσα διαδικασία ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον δεύτερο επιλαχόντα ή εάν κριθεί ότι η συμμετοχή του είναι άκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, οπότε ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση του.

Κάθε Νικητής θα παραλάβει το Δώρο του κατόπιν συνεννόησης με τη Διοργανώτρια σε ηλεκτρονική μορφή μέσω μοναδικού μηνύματος της Διοργανώτριας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) την οποία δήλωσε κατά την υποβολή της συμμετοχής του στον διαγωνισμό, το αργότερο εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διενέργειας της αντίστοιχης κλήρωσης, και αφού: α) προκειμένου να διασταυρωθεί ότι είναι πράγματι ο συμμετέχων σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε κατά την υποβολή της συμμετοχής, επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ κατά τη διάρκεια συνάντησης ή οπτικοακουστικής επικοινωνίας με εκπρόσωπο της εταιρείας  σε ημέρα και ώρα που θα του υποδειχθεί από τη Διοργανώτρια, και β) αποστείλει στη Διοργανώτρια σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από τη διεύθυνση την οποία δήλωσε κατά την υποβολή της συμμετοχής του στον διαγωνισμό συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη Δήλωση Αποδοχής Δώρου (καλούμενη εφεξής η «Δήλωση Αποδοχής Δώρου») με ψηφιακή μορφή.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Νικητής δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει Δήλωση Αποδοχής Δώρου, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο κατά τη σειρά ανάδειξής του στο Διαγωνισμό επιλαχόντα, ως ανωτέρω κ.ο.κ.

 

8. Ευθύνη Διοργανώτριας

H Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για οτιδήποτε έχει σχέση με τα Δώρα, πλην της παράδοσης στο νικητή. Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το δώρο του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό

Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης νικητών.

Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος του αριθμού κινητού τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα οποία έλαβε μέρος στον Διαγωνισμό.

 

9. Λοιποί Όροι – Προσωπικά Δεδομένα

Η συμμετοχή στην παρούσα Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους χρήσης του εκάστοτε μέσου, λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές.

Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία της συσκευής του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση της συσκευής του συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα επεξεργασθεί προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων  και των νικητών  του Διαγωνισμού, κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – ΓΚΠΔ) και της κείμενης νομοθεσίας, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των τυχερών αυτού, την ανάρτηση των ονομάτων στο Διαδικτυακό Τόπο και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

Ο Διοργανωτής θα καταστρέψει οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων, των νικητών του Διαγωνισμού, το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την απόδοση όλων των Δώρων.

Αν οι συμμετέχοντες ή/ και οι νικητές επιλέξουν να μην παράσχουν  τα Προσωπικά Δεδομένα που θα τους ζητηθούν, το γεγονός αυτό θα  επηρεάσει τη δυνατότητα συμμετοχής τους  στο Διαγωνισμό και την απόδοση των Δώρων.

Σχετικά με τα  Προσωπικά Δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών  και τα δικαιώματα  που παρέχει η κείμενη νομοθεσία, οι συμμετέχοντες και οι νικητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Διοργανωτή στα τηλέφωνα 2310261116 ή 6949095816.(από σταθερό ή κινητό με χρέωση) ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hello@jerrys.gr, ειδικότερα μπορούν (i) να ζητήσουν  πρόσβαση σε αυτά (ήτοι να μάθουν τι είδους δεδομένα διαθέτει ο Διοργανωτής για αυτούς και να λάβουν σχετικό αντίγραφο), (ii) να ζητήσουν την διόρθωσή τους (iii) να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους (iv) να ενημερωθούν σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους, (v) να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας και (vi) να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή και (vii) να ζητήσουν την φορητότητα των δεδομένων τους.

Αν υπάρχει  οποιαδήποτε ανησυχία στους συμμετέχοντες ή στους νικητές του Διαγωνισμού σχετικά με πιθανή παρέμβαση στην ιδιωτική τους ζωή ή κακή χρήση των Προσωπικών Δεδομένων τους  εκ μέρους του Διοργανωτή, επικοινωνώντας χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 έως 18.00, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail στη διεύθυνση hello@jerrys.gr. Ο Διοργανωτής ευελπιστεί ότι μπορεί να επιλύσει οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα. Ωστόσο, αν υπάρχουν ανεπίλυτα ζητήματα, οι συμμετέχοντες και οι νικητές μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αναλυτικές πληροφορίες για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα της (www.dpa.gr – Τα δικαιώματά μου – Υποβολή καταγγελίας).

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, παρέχουν άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος τη ρητή εξουσιοδότησή τους στην Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου (internet), συμπεριλαμβανομένων των social media.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

 

10. Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων 

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, και κατά την κρίση του, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους παρόντες όρους ή /και να ματαιώσει το Διαγωνισμό, με ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.

 

11. Δημοσιότητα

Οι όροι του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης Ζωή Μπίκου, οδός Ορφανίδου 1. Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο.

 

12. Πληροφορίες – Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στα τηλέφωνα 2310261116 ή 6949095816 (από σταθερό ή κινητό με χρέωση) ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hello@jerrys.gr

 

13. Αποδοχή όρων –Δικαιοδοσία –Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απόδοση Δώρων στο πλαίσιο αυτού, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στο Διαδικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων,  αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.